Informatie & Inspiratie

Kunstructeur maakt een verbinding tussen Kunst en Techniek.

Kunst en techniek zijn overal. Voor beide 'ambachten' zijn de werkprocessen hetzelfde: van creatief ontwerpen tot aantrekkelijke uitvoering. Kunstructeur wil kunst en techniek toegankelijk maken voor alle groepen in het primair onderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs. Beleving, verbeelding en verwondering staan hierbij centraal. Een vakoverstijgend project waarin ontwerpend en onderzoekend aan verschillende kerndoelen tegelijkertijd gewerkt kan worden.

De docentenhandleiding (editie 2016) is bedoeld voor leerkrachten die meedoen aan het project. In de handleiding staan tips en suggesties om als klas met de opdracht en de 7 verschillende fases aan de slag te gaan. U bepaalt zelf hoeveel tijd u per fase besteed.

Bij elke fase van het ontwerp- en maakproces hoort een sticker. De fasestickers (editie 2016) geven richting aan het proces en kunnen als een stappenplan of checklist gebruikt worden. Voor vragen kan de docent altijd contact opnemen met de speciale kunstructeurcoach. Deze is te bereiken via educatie@sm-s.nl onder vermelding van naam coach, school en docent. 

Ook uw eigen verslagen en foto's kunnen worden ingezonden onder vermelding van naam, groep, school en docent. Deze worden dan in de blog geplaatst.

Kunstinspiratie

Ieder jaar staat bij Kunstructeur een ander thema centraal. Een bezoek aan de tentoonstelling in het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch en het bezoek van diverse kunstenaars en museumdocenten in de klas biedt inspiratie op het thema om zelf aan de slag te gaan! Houdt tevens de facebook-, pinterest- en instagrampagina in de gaten voor nieuwe inspiratie gedurende de duur van het project.

Techniekinspiratie

Op de site van het techniekpromotie platform TechXperience staan technische hulpdocumenten, zoals: Boekje over bewegingstechnieken (van Monique Beljaars, deelnemer van het eerste uur) en artikelen zoals die gestaan hebben in De Tondedoos, (een blad van VONK, voorheen een vereniging voor techniek in het Primair Onderwijs).

Zie verder ook inspirerende filmpjes op de sitepagina van TechXperience.