Informatie & Inspiratie

Kunstructeur maakt een verbinding tussen Kunst en Techniek.

Kunst en techniek zijn overal. Voor beide 'ambachten' zijn de werkprocessen hetzelfde: van creatief ontwerpen tot aantrekkelijke uitvoering. Kunstructeur wil kunst en techniek toegankelijk maken voor alle groepen in het primair onderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs. Beleving, verbeelding en verwondering staan hierbij centraal. Een vakoverstijgend project waarin ontwerpend en onderzoekend aan verschillende kerndoelen tegelijkertijd gewerkt kan worden.

De InThePocket docenthandleiding is bedoeld voor leerkrachten die meedoen aan het project. In de handleiding staan tips en suggesties om als klas met de opdracht en de 7 verschillende fases aan de slag te gaan. U bepaalt zelf hoeveel tijd u per fase besteed.

Bij elke fase van het ontwerp- en maakproces hoort een 'logboek'-sticker. Het InThePocket Stickervel met de projectfasen geven richting aan het proces en kunnen als een stappenplan of checklist gebruikt worden. 

Kunstinspiratie

Ieder jaar staat bij Kunstructeur een ander thema centraal. Een bezoek aan de tentoonstelling in het Design Museum Den Bosch en het bezoek van diverse kunstenaars en museumdocenten in de klas biedt inspiratie op het thema om zelf aan de slag te gaan! 

Techniekinspiratie

Zie: het document bewegingstechnieken door Monique Beljaars (deelnemer van het eerste uur)