Nieuw: voorjaars- en najaarseditie.

in_the_pocket.jpg

Het thema 'In the pocket' kan in het schooljaar 2017 / 2018 uitgewerkt worden in een voorjaars- en najaarseditie.

De najaarseditie verloopt van 21 september tot en met 17 november en verloopt volgens de opbouw zoals die al jaren succesvol verloopt:
- uitvoering als project op school
- met koppelingsmogelijkheden naar workshops in de klas      en/of museumbezoek
- al of niet een zelf georganiseerde (feestelijke) eindtentoonstelling op school
- jurybezoek m.b.t. tot een eindtententoonstelling van geselecteerde werken in het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch en een feestelijke afsluiting daarbij.

In het schooljaar 2017/2018 komt daar een nieuwe editie bij. Een voorjaarseditie van 2 april t/m 25 mei.
In principe zoals de najaarseditie, maar meer met een concentratie in de laatste week als makersfestival.
In die laatste (pinkster)week worden geselecteerde werken mét de leerlingen meegenomen aan de hand van studenten van het Koning Willem I College. Voor de KW1C-studenten is het een project dat ze gekozen hebben om te ondersteunen als hun Community Week-activiteit.
Studenten van de opleidingen Techniek, Theater, Marketing & Communicatie en Onderwijsassistent zijn daar dan bij betrokken. Op 22 mei worden op de scholen werken geselecteerd. Op 23 en 24 mei gaan de m.b.o.-studenten samen met de p.o.-leerlingen de werken een nog krachtiger 'boost' geven. Dit gebeurt op de KW1C-locatie en op de SPARK-Campus.
Op 25 mei worden de geselecteerde werken tentoongesteld op 't KW1C en is er voor alle deelnemers een feestelijke afsluiting. Tijdens het SPARK Makers Event 2018 wordt over de ervaringen met deze voorjaarseditie een mini-docu gepresenteerd. Voor deze editie wordt wat meer organiserend vermogen van de deelnemende school gevraagd.

Als een school het hele gebeuren in eigen hand wil nemen, kan dat ook in samenwerking met het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch.