Afsluiting voorjaarseditie

01_kunstructeur_voorjaar.jpg?hash=36cac117dd75c7fb

Op 25 mei is de voorjaarseditie afgesloten met een tentoonstelling in de School voor de Toekomst en een afsluitende voorstelling 'Henry de vierde' in de Koningszaal van het Koning Willem I College. In deze finaleweek hebben de deelnemers ook nog aan hun kunstwerken samengewerkt met studenten van het KWIC. 

Er is dus gewerkt in zowel een doorlopende als interdisciplinaire leerlijn met vele partners. Over deze samenwerking binnen de 'design educatie' is een film gemaakt die we kunnen inzetten om hierover nog eens van gedachten te wisselen. 

De voorjaarseditie is van start

In_the_pocket_logo.PNG?hash=d4f5a45c0253afe7

 Op 8 maart heeft de kick off plaats gevonden van de voorjaarseditie. Zie hier de nieuwsbrief daarover.

banner_org_logos.png?hash=98b71a2a3954308c


Feestje: afsluiting najaarseditie Kunstructeur

20171117_171823.jpg?hash=51d3ece5f963c08Sara met haar 'In the pocket'-kunstwerk: een inschuifbare tas; haar idee dat ze samen met de juf gemaakt heeft.

Leerlingen van alle groepen uit het primair onderwijs en uit de onderbouw van het vmbo zijn als 'kunstructeurs' aan de gang gegaan met het thema 'in the pocket'.  Kunstwerken zijn op de scholen door een jury geselecteerd voor een tentoonstelling op 17 november in het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch.

De leerlingen gaven enthousiast uitleg over hun producten aan de bezoekers.

Kunstructeur02_17_11_17.jpeg?hash=577e0a

Er waren prijzen voor categorieën als: design, techniek, compacthied, fantasie, poëzie enz. Bijvoorbeeld voor een zakformaat levensvreugdepakket met slingers en al er in of voor een  k(l)apstok, handig voor in de tent. Het was vooral mooi om de verhalen achter de ideeën te horen.

Kunstructeur0317_11_17.jpeg?hash=e235d87
Deze 'In de pocket' najaarseditie wordt herhaald als voorjaarseditie, maar dan in een multidisciplinnaire doorlopende leerlijn setting waarin samengewerkt wordt door leerlingen van po, vmbo en mbo. Dat in samenwerking met het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch, Koning willem I College, het techniekpromotieplatform TechXperience, het vmbo-mbo techniekplatform Toptechniek in bedrijf Noordoost-Brabant en SPARK Makers Event. Wordt vervolgd.

Workshop bij basisschool de Bussel

InThePocket_Workshop13.JPG?hash=2db18e52"De workshop van Tim en Anne van Studio Antigif was heel erg leuk! Het was goed voorbereid en ze gaven de kinderen tips waarmee ze aan de slag konden. De kinderen waren productief bezig en zijn tot eigen ideeën aan het denken gezet.   Na de workshop zijn we zelf verder aan de slag gegaan met het project. Alle kinderen hebben hun eigen idee ontworpen en uitgevoerd. Verder zullen wij het project in de klas afronden, door middel van presentaties."

InThePocket_Workshop14.JPG?hash=c3f00893

Nieuw: voorjaars- en najaarseditie.

in_the_pocket.jpg

Het thema 'In the pocket' kan in het schooljaar 2017 / 2018 uitgewerkt worden in een voorjaars- en najaarseditie.

De najaarseditie verloopt van 21 september tot en met 17 november en verloopt volgens de opbouw zoals die al jaren succesvol verloopt:
- uitvoering als project op school
- met koppelingsmogelijkheden naar workshops in de klas      en/of museumbezoek
- al of niet een zelf georganiseerde (feestelijke) eindtentoonstelling op school
- jurybezoek m.b.t. tot een eindtententoonstelling van geselecteerde werken in het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch en een feestelijke afsluiting daarbij.

In het schooljaar 2017/2018 komt daar een nieuwe editie bij. Een voorjaarseditie van 8 maart t/m 25 mei.
In principe zoals de najaarseditie, maar meer met een concentratie in de laatste week als makersfestival.
In die laatste (pinkster)week worden geselecteerde werken mét de leerlingen meegenomen aan de hand van studenten van het Koning Willem I College. Voor de KW1C-studenten is het een project dat ze gekozen hebben om te ondersteunen als hun Community Week-activiteit.
Studenten van de opleidingen Techniek, Theater, Marketing & Communicatie, Media en Onderwijsassistent zijn daar dan bij betrokken. Op 22 mei worden op de scholen werken geselecteerd. Op 23 en 24 mei gaan de m.b.o.-studenten samen met de p.o.-leerlingen de werken een nog krachtiger 'boost' geven. Dit gebeurt op de KW1C-locatie en op de SPARK-Campus.
Op 25 mei worden de geselecteerde werken tentoongesteld op 't KW1C en is er voor alle deelnemers een feestelijke afsluiting. Tijdens het SPARK Makers Event 2018 wordt over de ervaringen met deze voorjaarseditie een mini-docu gepresenteerd. Voor deze editie wordt wat meer organiserend vermogen van de deelnemende school gevraagd.

Als een school het hele gebeuren in eigen hand wil nemen, kan dat ook in samenwerking met het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch.