OVER ONS

Met Kunstructeur boden TechXperience! en het Design Museum Den Bosch (voorheen het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch) elk najaar een vakoverstijgend project waarin ontwerpend en onderzoekend aan verschillende kerndoelen tegelijkertijd gewerkt kan worden. Denk naast kunstzinnige oriëntatie en techniek ook aan taal, rekenen/wiskunde en oriëntatie op jezelf en de wereld. Beleving, verbeelding en verwondering als basis voor talentontwikkeling staan hierbij centraal.

In het schooljaar 2017/2018 ondersteunden ook Toptechniek in bedrijf Noordoost-Brabant het programma en het Koning Willem I College  (vanuit de Community Week -activiteit voor leerlingen) om er als voorjaarseditie een makersfestival van te maken.Dit ook nog eens in samenwerking met het SPARKCampus Makers Event.

Partners "In the pocket'- voorjaarseditie Kunstructeur:
LOGOS.png?hash=e2ec3e14c03fec54

Contact: educatie@sm-s.nl

------------------------------------------------------------------------

Leerlingen werken in groepjes aan een opdracht waaraan een actueel thema ten grondslag ligt. Een actuele tentoonstelling in het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch wordt daarbij als inspiratie gebruikt. De opdracht wordt verkend en onderzocht vanuit de directe belevingswereld, denk- en verbeeldingskracht van de leerlingen en de wereld van kunst, techniek en wetenschap. Zo ontstaat er per groepje een persoonlijk werkstuk waarin eigen ideeën worden uitgewerkt en vragen worden onderzocht aan de hand van technische en beeldende vaardigheden.

Plannen worden gemaakt, uitgeprobeerd en uiteindelijk gepresenteerd. Voor elk idee is een passende vorm te vinden. Dit kan een onderzoek, een object, een uitvinding, een installatie of een performance zijn.

Ieder groepje doorloopt stapsgewijs de verschillende fases van een ontwerp- en maakproces:

 1. verkenning
 2. ideevorming
 3. ontwerpen & experimenteren
 4. plan van aanpak
 5. uitvoeren & testen
 6. evalueren
 7. presenteren

Kunstructeur combineert techniek- en kunstonderwijs en versterkt de onderzoekende en creatieve aspecten van beide disciplines.

Met Kunstructeur:

 • Werk je aan een vakoverstijgend project
 • Ontwikkel je 21e eeuwse vaardigheden
 • Ben je ontwerpend en onderzoekend aan het leren
 • Zijn beleving, verbeelding en verwondering de basis voor talentontwikkeling werk je aan meerdere kerndoelen tegelijk

Kerndoelen (primair onderwijs):

Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en Techniek
 • De leerlingen leren onderzoek doen naar materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. (42)
 • De leerlingen leren bij producten uit de eigen omgeving de relatie te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.(44)
 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren (45)
Kunstzinnige oriëntatie
 • De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. (54)
 • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren (55)
 • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed (56)
Nederlands - Mondeling & schriftelijk onderwijs
 • De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informtie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. (2)
 • De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur. (8)
 • De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten (9)
Rekenen/wiskunde - meten en meetkunde
 • De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur (33)

Op de website TULE van SLO zijn de kerndoelen uitgewerkt in tussendoelen en leerlijnen. Kijk op http://tule.slo.nl/

Hier vindt u: karakteristieken van de leergebieden toelichtingen per kerndoel een overzicht van tussendoelen voor groep 1/2; groep 3/4; groep 5/6; groep 7/8 uitgewerkte voorbeelden van leerlijnen per discipline.